Karate

Oddíl karate, jako zakládající bojové umění SKBU Hostivař, má v klubu významné postavení jak z hlediska sportovní úspěšnosti, tak počtu členské základny.

Skutečnost, že SKBU založili úspěšní karatisté se odrazila v tom, že svými výsledky se nově založený klub zařadil mezi špičkové kluby karate v České republice. Provozování karate na vrcholové sportovní úrovni bylo hlavním směrem působení klubu v prvních letech jeho existence. Vedení klubu však velmi brzy pochopilo, že k výběru talentovaných karatistů je nezbytná široká členská základna již od žákovských kategoriích a zároveň, že je nezbytné poskytnout možnost praktikovat karate i jeho vyznavačům, kteří v karate sledují kromě sportování i jeho další aspekty jako formování osobnosti po tělesné i duševní stránce, zvyšování psychické odolnosti a schopnost se ubránit při fyzickém napadení.

Z těchto důvodů se karate v SKBU praktikuje v několika družstvech.

V jednotlivých oddílech jsou vždy karatisté zhruba ve stejném věku a na stejné technické úrovni. U nás se tak například nestane, že by děti cvičily s dospělými. Trénink je tak vždy uzpůsoben věku a možnostem cvičenců. Začátečníci se seznamují s karate a učí se základním technikám. V žákovských oddílech pilujeme správnou techniku, zdokonalujeme se v katach, rozvíjímé různé formy kumite až k volnému zápasu. V oddílech závodníků se věnujeme přípravě závodníků na nejvyšší soutěže. V oddílech dospělých - karate pro život - se věnujeme praktickému použití karate.

Rozšířit naše řady tak můžete ať jste začátečník, či jste již pokročilý karatista vstupem do následujících družstev:

KARATE rekreační

Snaha o vytvoření možnosti praktikovat karate i v nezávodní formě vedla vedení SKBU k založení oddílů rekreačního karate.

DOROST B

Do tohoto družstva vstupují členové SKBU, kteří po přechodu ze žákovských věkových kategorií neláká závodní činnost ale chtějí se karate věnovat i nadále. Tréninky v tomto družstvu probíhají ve stejné skladbě jako u závodních oddílů, jen s tou změnou, že členové oddílu nejsou vysíláni na výkonnostní turnaje.

KARATE PRO ŽIVOT - DOSPĚLÍ

SKBU Hostivař byl jeden z prvních klubů v České Republice, který otevřel speciální kurzy karate pro dospělé.

První motivací mnohých rodičů, proč začít s karate, bylo porozumět bojovému umění, kterému se věnuje jejich dítě. Po určité době začali rodiče, kromě pravidelných tréninků, navštěvovat také víkendové semináře, začali jezdit s dětmi na letní a zimní soustředění. Někteří začali dokonce i závodit v kategorii Masters na národní i mezinárodní úrovni. Své uplatnění v tomto družstvu nalézají také bývalí závodníci, kterým praktikování karate oslovilo natolik, že chtějí pokračovat i po ukončení své sportovní kariéry. Postupně se tak karate stalo jejich skutečným životním koníčkem. Členy oddílů Karate pro život kromě společného trénování k sobě váže i mnoho dalších společných zájmů. Po tréninku nastává čas na posezení s přátelskou diskusí v klubovém baru. Prostě relax se vším všudy.

KARATE ZAČÁTEČNÍCI - DĚTI

Začátečnický kurz pro děti ve věku 7 - 14 let. Děti se naučí základní techniky karate. Důležitou částí tréninku je také rozvoj obratnosti, pružnosti a naučení se správného ovládání svého těla. Děti se naučí soustředit se na jednotlivá cvičení. Dbáme také na správné chování a etiketu v dojo. Náplň a způsob vedení tréninku je úměrný věku dětí. Na konci školního roku by děti měly absolvovat zkoušky na pásky a poté budou rozděleny do žákovských oddílů dle věkové technické vyspělosti.

Kurzy pro začátečníky - děti nabízíme ve dvou variantách:             pondělí a středa od 16:30 / úterý a čtvrtek od 16:00

KARATE ZAČÁTEČNÍCI - DOSPĚLÍ

Kurz Karate pro život začátečníci je určen pro dospělé, kteří se chtějí věnovat karate. Mnoho členů tohoto oddílu tvoří rodiče dětí, které se v klubu věnují karate. Motivace rodičů je jasná - chtějí porozumět bojovému umění, které jejich dítě dělá. Chtějí mu být schopni poradit. Náplň tréninku je podobná jako u dětí - základní techniky karate, správné ovládání svého těla, apod. Navíc se zde více věnujeme praktickému použití karate v sebeobraně. Dále pak rozvíjíme fyzickou a psychickou kondici.

Hodiny pro začátečníky - dospělé jsou každé pondělí a středu  od 19:00. 

KARATE ŽÁCI

V současné době máme oddíly žáku A, B, C, D, . Skutečnost, že máme děti takto rozdělené podle věku a úrovně vyspělosti je opravdu velkou výhodou. Můžeme v jednotlivých oddílech přizpůsobovat vedení tréninku vzhledem k věku dětí. Trénujeme jiným způsobem v oddíle D, kde jsou osmileté děti se žlutými pásky a jinak trénujeme v oddíle B, kde jsou jedenáctileté děti s fialovými pásky. V oddíle A jsou závodnicí, kteří se pravidelně účastní národních pohárů Mistrovství České Republiky. Úspěšní členové A oddílu jsou pak doporučování do širšího výběru talentované mládeže reprezentace České republiky, odtud pak jsou nominováni reprezentačními trenéry k účasti na mezinárodní turnaje.

KARATE ZÁVODNÍCI

Jak již bylo řečeno,sportovní cíle SKBU jsou ty nejvyšší. Proto máme speciální oddíly, kde se věnujeme našim nejlepším závodníkům. V oddílech žáci/dorost a dospělí připravujeme závodníky na účast v soutěžích v České Republice, ale i v zahraničí. SKBU patří mezi nejlepší kluby karate. Právem jsme na to hrdi. V těchto oddílech trénuje mnoho mistrů České Republiky, ale i medailistů z Mistrovství Evropy či Světa. Tito závodníci trénují i 5x týdně, mají ranní tréninky, individuální tréninky, je jim věnována zvláštní péče. A také proto jsou tak úspěšní.

ZAUJALO VÁS? PODÍVEJTE SE NA CENÍK A ROZVRH NEBO NÁS ROVNOU KONTAKTUJTE.