Nabídka lekcí AJ

19.09.2019

Vážení přátelé, karatisté,

přicházím za Vámi s nabídkou výuky anglického jazyka - individuální výuky nebo výuky v malých skupinách.

Kromě pravidelných šedesátiminutových lekcí poskytuji i jednorázové lekce, ve kterých se zaměříme na určitou oblast slovní zásoby nebo mluvnice. V případě slovní zásoby se můžeme tematicky zaměřit na oblast, která je pro Vás důležitá nebo zajímavá (pokud se chystáte na dovolenou, může to být například cestování), v případě mluvnice to mohou být struktury, které často činí problémy (např. spletitá oblast používání členů - a/an/the - v angličtině). Pokud potřebujete formální angličtinu a psát e-maily, můžeme se zaměřit na problematiku psaní dopisů, anglickou interpunkci apod.

V rámci pravidelných vyučovací lekce se zaměřuji na slovní zásobu (s využitím praktické cambridgeské řady "Vocabulary in Use"), gramatiku (opět s využitím příslušné "Grammar in Use" - Essential Grammar in Use, English Grammar in Use, Advanced Grammar in Use), konverzaci a procvičování probírané látky. Alternativně je možno použít oxfordskou učenici angličtiny pro dospělé International Express nebo materiály podle Vašeho výběru.

Ve studiu jazyka a karate vidím řadu paralel. Systém jazyka tvoří slovní zásoba, gramatika a výslovnost, která se realizuje ve čtyřech jazykových dovednostech (poslech, mluvení, čtení, psaní; jako pátá dovednost se někdy uvádí znalost kultury).

V jazyce máme jako základ slovní zásobu a gramatiku, jako v karate kihon (doslova "základy") a kata ("forma"). Abychom mohli bojovat ve volném zápase, jiu kumite - "volném střetu rukou" (v jazyce volně mluvit a psát), je třeba se základům systematicky věnovat, eventuálně ji i procvičovat v řízeném kumite (v jazyce během konverzace, psaní textů a cvičení v rámci výuky). Ideálně by vše mělo do sebe zapadat. Nakonec, nade vším je člověk, který znalosti vstřebává a používá, každý trochu jinak.

Pokud budete mít zájem o výuku, ať už kvůli práci, cestování nebo abyste porozuměli mluvenému slovu nebo textům o karate (doporučuji https://www.jka-slovenija.si/varovana/prirocniki.html, kde je možno nalézt Best Karate I-XI v originále a řadu dalších titulů), dejte prosím vědět.

Přeji pěkný den.

Oss

Tomáš

Kontakt:

PhDr. Tomáš Kumbera

Přetlucká 2154/1, Praha 10 - Strašnice

Tel: 775 468 320

E-mail: tomas.kumbera@gmail.com

P. S.

Trocha poučení na závěr. Věděli jste?

Slovo karaoke, které Angličan vysloví [kæriˈəʊki], doslova znamená "prázdný orchestr" (i ten "orchestr" v onom "-oke" můžeme trochu slyšet) a je tedy příbuzné s "prázdnou rukou" (karate - [kəˈrɑːti]).

Tori (útočník, v angličtině attacker - [əˈtækə]) a uke (obránce, v angličtině defender [dɪˈfendə]) jsou doslova "ten kdo bere" a "ten kdo obdrží" [techniku].

Slovo randori (v angličtině vysloveno [ranˈdoːri]), které se v karate používá pro volné kumite ve kterém se trénují situace, které mohou nastat ve sportovním zápase, se odvozuje od slov ran (náhodná aktivita - "random activity") a dori (což je jen pozměněné výše uvedené tori).

(https://www.lexico.com/en/definit ion/randori)

Japonština běžně přejímá slova z angličtiny a (příslušně upravenou) součástí moderní japonštiny je několik tisíc anglických slov?

(Jiří Janoš, Tajemný Nippon, Praha: Libri 1998, s. 262)

Slovo Pokémon (v angličtině [poʊkɪmon]) je zkrácené "pocket monsters" ("kapesní příšerky", původně v japonštině Poketto Monsutā). Čárka nad e pochází z přepisu do angličtiny a neznačí délku samohlásky, ale připomenutí, aby se e vůbec četlo (jako [ɪ]). V obvyklé výslovnosti by totiž slovo znělo [poʊkmon]. Japonci čtou e krátké, podobně jako ve slově saké (v angličtině [sɑːki]).

(Jiří Janoš, Japonsko a Korea - dramatické sousedství, Praha: Academia 2008, s. 253).